Tärkkelysperunatuotannon tietokantaan (AgriBase -kantaan)
lähetettävät viljelytiedot

Tämän dokumentin tarkoituksena on esittää, mitä tietoja viljelysuunnitteluohjelman on lähetettävä AgriBase -kantaan, jotta siihen tehdyt rutiinit voisivat laskea suunniteltuja keskiarvotietoja.

AgriBase -kannassa tallennetaan tietoja seuraavista kohteista:

·         Maatila

·         Peruslohkot

·         Kasvulohkot

·         Suoritetut toimenpiteet

·         Viljavuus/maanäytteet

·         Lannoitteet

·         Lannat

·         Siemenet

·         Satotiedot

Tarkempi erittely tiedoista

Maatila

·         Tilatunnus

·         Sijainti (kuntakoodi)

Peruslohko

·         Vuosi

Kalenterivuosi, jonka tiedoista on kysymys

·         Sijainti (kuntakoodi)

Kasvulohko

·         Tunnus

·         Vuosi

Kalenterivuosi, jonka tiedoista on kysymys

·         Pinta-ala

Hehtaaria

·         Viljeltävä kasvi

Tärkkelysperuna (koodi=)

Viljavuus/maanäyte

Viljavuusnäyte liittyy kasvulohkoon.

·         Päivämäärä

·         Maalaji

·         Multavuus

·         PH

·         P, Ca,  Mg ja K -arvot

Lannoitteet

·         Nimi

·         N, P, K -arvot

Muistakaa laittaa myös mahdolliset kalkitustiedot!

Lannat

·         Nimi

·         N, P, K -arvot

Siemenet

·         Kasvi / lajike

·         Siemenen käsittely

o        Idätys / peittaus

Satotiedot

·         Kilomäärä / ha

·         Tärkkelysmäärä / ha

·         Tärkkelysprosentti

Toimenpiteet

o        Liittyy kasvulohkoon

·         Muokkaus

o        Päivämäärä

·         Istutus

o        Päivämäärä

o        Kasvi / lajike

·         Lannoitus

o        Päivämäärä

o        Lannoite/lanta

o        Määrä kg/tn (lannoitteet kg, lannat tn)

·         Kasvinsuojelu

o        Aine

o        Määrä, yksikkö (jos mahdollista)

o        Päivämäärä

·         Kasvitautihavainnot

o        Päivämäärä

·         Sadonkorjuu

o        Päivämäärä

o        Kokonaismäärä (kg)

o        Välivarastointi / tapa