Muista minut
 

 

 Yhteistyössä
emotr.jpg eulippu.jpg

Suomen tärkkelysperunahanke

Toimintakertomus

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet 1.1.2001-30.6.2001

 

I.Tuotannon kannattavuusosio

 1. Viljelijätoimikuntien koulutuspäivät
 2. Hanketoiminnan alkuvaiheessa Finnamyl oy:n, Lapuan Peruna oy:n, Järviseudun oy:n sekä Evijärven Peruna oy:n viljelijätoimikunnille järjestettiin koulutuspäivät hankesuunnitelman esittelemiseksi sekä viljelijöiden toiveiden kartoittamiseksi. Koulutuspäivillä käytiin läpi hankesuunnitelma, tehtiin ryhmätöitä ja kartoitettiin ryhmätöiden palautteessa tärkeimmät viljelijöiden kannalta toteutettavat toimenpiteet hanketoiminnan alkuvaiheessa.

 3. Koneyhteistyön kehittäminen
 4. Hankkeen toimialueelle hankittiin viisi uutta itse kulkevaa perunannostokonetta. Itse kulkevilla perunannostokoneilla on merkittävä vaikutus uuden nostoteknologian tuomisessa tärkkelysperunan tuotantoon. Nostokoneilla saadaan aikaan huomattavia kustannus- sekä työaikasäästöjä. Hanketoiminnan puitteissa järjestettiin viljelijäiltoja, joissa kerrottiin uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista, kustannus- ja työaikasäästöistä sekä eri yhtiömuodoista ja niiden toimintaperiaatteista nostokoneen toimintamuotona. Perustetuille nostokoneosakeyhtiön viljelijäjäsenille järjestettiin koulutuspäivät Härmän Kuntokeskuksessa sekä Lappajärven Kivitipussa. Koulutuspäivillä maahantuojien ja tehtaiden edustajat esittelivät omien koneiden tekniikkaa ja toimintaa. Näin koneita hankkivat viljelijäryhmät saivat päätöksenteon turvaksi vankkaa tietoutta itsekulkevien koneiden tekniikasta ja toimintaperiaatteista sekä niiden toiminnasta Suomen olosuhteissa. Koulutus järjestettiin siten, että kullekin ryhmälle oli varattu kunkin konemerkin esittely joko aamu tai iltapäiväksi. Ryhmillä oli mahdollisuus tutustua neljän eri konevalmistajan konetekniikkaan. Koulutuspäiviä (6 h) järjestettiin yhteensä neljä.

  Konekesko sekä Grimmen tehdas tarjosivat mahdollisuuden jokaisen viljelijäryhmän kahdelle edustajalle tutustua Grimme-perunannostokoneen valmistukseen Saksan tehtailla. Saksassa kävi kymmenen viljelijän delegaatio hakemassa arvokasta tietoa itse kulkevan nostokoneen valmistus- ja konetekniikasta.

  Hanke avusti viljelijäryhmiä yhtiömuodon perustamisessa sekä muussa toiminnan aloittamiseen liittyvissä rutiineissa. Myös yhtiöiden korkotukilainahakemusten eteen tehtiin paljon työtä, mutta valitettavasti ainakin vielä osakeyhtiömuotoiset yhtiöt, jotka eivät suoranaisesti harjoita maataloutta, eivät ole lainoituskelpoisia. Konehankintoihin liittyvässä kaupanteossa hanke toi yhteen eri viljelijäryhmät, jolloin ryhmät voivat yhteishankinnalla saavuttaa hyvän neuvotteluaseman konetoimittajiin nähden. Itse kaupantekoon hanke ei enää osallistunut, vaan se jätettiin neutraliteettisyistä viljelijäryhmien omaksi tehtäväksi.

 5. Suomen Tärkkelysperunahankkeen koulutuspäivät
 6. Hanketoiminnan puitteissa järjestettiin kevätkaudella 23 koulutustilaisuutta, joista viljelijän opintopäivärahaan oikeuttavia koulutustilaisuuksia oli 12 päivää. Koulutuspäiville osallistui yhteensä 900 viljelijää, josta 456 koulutuspäiväkäyntiä oikeutti viljelijän opintorahaan. Koulutustilaisuudet ovat listattuna liitteessä 1.

 7. IT- teknologian ja intranetin suunnittelu
 8. Internet teknologian hyödyntäminen kuuluu hankkeen tärkeisiin osa-alueisiin. Kevään 2001 aikana hanketoiminnan puitteissa on järjestetty suunnittelukokouksia yhteistyössä teollisuuden kanssa toteutettavan tärkkelysperunatuottajien intranetin sekä lohkotietokannan osalta. Intranetistä tulee tärkkelysperunantuottajille suunnattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin varustettu internet- palvelusivusto, johon kerätään kaikki oleellinen tieto tärkkelysperunatuotantoon liittyen. Intranettiin liittyen hanke tuottaa tärkkelysperunan viljelykansion, jota päivitetään em. intranetin kautta. Lisäksi suunnitteilla on laatusopimusketjua silmällä pitäen lohkokirjanpito-ohjelmista tietokantaan lähetettävien lohkotietojen mahdollistava ohjelmisto ja tietokannan rakentaminen. Tieto viljelijän ja teollisuuden välillä tulee liikkumaan sähköisesti molempiin suuntiin siten, että teollisuus saa viljelijän lohkotiedot käyttöönsä tutkimusta, markkinointia ja viljelysuunnittelun kehittämistä silmällä pitäen. Viljelijä saa vastaavasti käyttöönsä esim. reaaliaikaiset tärkkelysperunan analyysitiedot sekä muuta perunanviljelyyn ja sen suunnitteluun liittyvää tietoa esim. tarkennettua viljelysuunnitelmatietoa.

 9. Ankeroisnäytteet nostokoneyhteistyötiloilta

Nostokoneyhteistyöhön itse kulkevien koneiden osalta sitoutuneilta tiloilta on otettu peruna-ankeroisnäytteet. Tällä varmistetaan, ettei uuden yhteistyökuvion kautta edesauteta vaarallisen tuholaisen leviämistä tilalta toiselle ja samalla kannustetaan viljelijöitä huolehtimaan tuholaistorjunnasta. Valitettavasti kahdelta pohjalaiselta tilalta on ankeroista löydetty ja he joutuvat luopumaan nostokoneyhteistyöstä muiden tilojen kanssa.

 

II. Laatuosio

 1. Laatusopimuskoulutus

Laatusopimuskoulutus on tarkoitus aloittaa syksyn 2001 aikana. Koulutusta varten on suunnitteilla erilaisia työkaluja, joita ovat tärkkelysperunan viljelykansio, tärkkelysperunatuotannon intranetti sekä lohkotietokanta. Koulutus tulee rakentumaan maatiloille suunnatun laatukoulutuksen pohjalle, mutta laatusopimuskoulutuksessa painotetaan viljelijöiden tärkeäksi kokemia koulutusasioita. Koulutuksen pohjaksi on tehty kevään 2001 aikana suunnitelmia ja työkaluaihioita.

 

III. Uudet sopimusviljelijät ja tiedotus

 1. Tiedotus

Hanketoiminnasta on julkaistu muutamia lehtiartikkeleita maakunnallisissa ja paikallisissa lehdissä. Projektipäällikön perunaposti-tiedotetta on lähetetty kaikille hankkeessa mukana oleville noin 1000 sopimustuottajalle kaksi kappaletta. Tiedote sisältää ajankohtaista hankeasiaa ja on tärkeä väline viljelijöiden ja hankevetäjän välisessä tiedotteessa. Tiedote tulee siirtymään sähköposti/e-Kirje aikaan syksyn 2001 kuluessa.

 

 

Liite 1.

SUOMEN TÄRKKELYSPERUNAHANKKEEN TILAISUUDET 2001

Pvm

Selite

Kohderyhmä

PAIKKAKUNTA

Osallistujat

1.-2.2.01

Viljelijätoimikuntien koulutuspäivät

Lapuan Perunan ja Finnamyl oy:n viljelijätoimikunnat

Tampere

23

5.2.2001

Perunannostokoneilta

Alueen perunanviljelijät

Alajärvi

51

12.2.2001

Tärkkelysperunahankkeen tiedotustilaisuus

Pohjanmaan alueen maaseutusihteerit

Vaasa

8

20.2.2001

Itsekulkevien nostokoneiden esittelypäivät

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Ylihärmä

22

21.2.2001

Itsekulkevien nostokoneiden esittelypäivät

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Ylihärmä

22

21.2.2001

Itsekulkevien nostokoneiden esittelypäivät

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Lappajärvi

24

22.2.2001

Itsekulkevien nostokoneiden esittelypäivät

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Lappajärvi

34

27.2.2001

Perunannostokoneosakeyhtiöiden koulutusilta

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Ylihärmä

29

28.2.2001

Perunannostokoneosakeyhtiöiden koulutusilta

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Ylihärmä

29

6.3.2001

Perunannostokoneosakeyhtiöiden koulutusilta

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Kokemäki

28

6.3.2001

Perunannostokoneosakeyhtiöiden koulutusilta

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Alajärvi

34

7.3.2001

Viljelijätoimikunnan Koulutuspäivä

Järviseudun perunan viljelijätoimikunta

Vimpeli

6

8.3.2001

Perunannostokoneosakeyhtiöiden koulutusilta

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Ylihärmä

29

16.3.2001

Tärkkelysperunahankkeen tiedotustilaisuus

Härmänmaan alueen maaseutusihteerit

Ylihärmä

4

20.3.2001

Viljelijätoimikunnan Koulutuspäivä

Evijärven Perunan Hallitus/viljelijätoimikunta

Evijärvi

6

23.3.2001

Tärkkelysperunahankkeen koulutuspäivä

Tärkkelysperunan sopimustuottajat

Lappajärvi

60

28.3.2001

Tärkkelysperunatuotannon heräteilta

Alueen viljelijät/tiedotusvälineet

Kuortane

9

29.3.2001

Tärkkelysperunatuotannon heräteilta

Alueen viljelijät/tiedotusvälineet

Kurikka

10

2.4.2001

Perunannostokoneosakeyhtiöiden koulutusilta

Konetta hankkivat perunanviljelijäryhmät

Ylihärmä

16

3.4.2001

Tärkkelysperunahankkeen koulutuspäivä 1.

Tärkkelysperunan sopimustuottajat

Harjavalta

197

4.4.2001

Tärkkelysperunahankkeen koulutuspäivä

Tärkkelysperunan sopimustuottajat

Kristiinankaupunki

35

5.4.2001

Tärkkelysperunahankkeen koulutuspäivä

Tärkkelysperunan sopimustuottajat

Ylihärmä

66

5.4.2001

Tärkkelysperunahankkeen koulutuspäivä

Tärkkelysperunan sopimustuottajat

Lapua

60

 4.6.2001

 Tärkkelysperunahankkeen koulutuspäivä 2.

Tärkkelysperunan sopimustuottajat

Harjavalta

98

 

 

 

 

 

 

Koulutettavat Yhteensä

 

 

900