Muista minut
 

 

 Yhteistyössä
emotr.jpg eulippu.jpg

Toimintolaskenta

Tiedosto Excel muotoinen 421 kt ja latautuu koneellesi modeemillakin melko nopeasti.

Tulot hehtaaria kohden  
   
Tärkkelysprosentti  
Tärkkelyksen hinta ?/kg  
Tärkkelyskilot/ha  
Satotaso kg/ha  
Myyntitulot  
Cap-Tuki  
Ympäristö tuki  
Lfa-tuki  
Yleinen ha-tuki  
Pohj. ha-tuki  
Ympäristö tuen lisäosa  
Muut tuet  
"  
"  
"  
Tulot yhteensä  
Nettovoitto -tappio/ha  
   
   

Toimintolaskenta

 

Toimintolaskennan perusidea on, että erilaiset toiminnot kuluttavat yrityksen voimavaroja (esim. koneet). Toiminnoilla tarkoitetaan yrityksessä tehtäviä töitä. Perunatuotantotilalla toimintoja ovat esimerkiksi istutus, ruiskutus ja vaikkapa multaus.  Toimintoperusteinen laskenta on menetelmä, jolla kerätään, käsitellään ja raportoidaan yrityksen/maatilan olennaisia toimintoja koskevia taloudellisia ja toiminnallisia tietoja. Toimintolaskenta tähtää kustannusten ymmärtämiseen. Eli siihen, että todella tiedetään, mistä kustannukset syntyvät. Ilman tietoa kustannusten syntymistä, on melkeinpä mahdoton vaikuttaa niihin.

 

Toimintolaskenta soveltuu hyvin tuote- tai tuotantokustannuslaskentaan. Laskennassa yrityksen toiminta pilkotaan niin pieniin osiin, että sieltä voidaan kohtuullisen helposti löytää sellaiset työtehtävät, jotka kuluttavat eniten yrityksen resursseja, eli maksavat eniten. Tämän perusteella voidaan miettiä, miten nämä tehtävät hoidetaan niin, että kannattavuutta saadaan parannettua. Mikäli esimerkiksi oman jaksamisen kanssa on ongelmia, voidaan toimintolaskennan avulla löytää sellaiset työvaiheet, joiden uudelleen järjestämisellä saadaan oma työmäärä kohtuulliseksi ilman, että kannattavuus kärsii.

Koulutuksessa käydään mallilaskelman kautta läpi toimintolaskennan perusteet ja laskentaan liittyvä termistö. Koulutuksen toisena päivänä on mahdollista laskea oman tilan tuotantokustannuksia kouluttajien ohjauksessa.