Muista minut
 

 

 Yhteistyössä
emotr.jpg eulippu.jpg

Evijärven Peruna Oy Tuotteet

Soluneste

Soluneste on arvokas tärkkelysteollisuuden sivutuote, joka soveltuu lannoitteeksi kaikille kasveille. Se on hyväksytty lannoite myös luomuviljelyyn. Erityisesti solunesteen korkea kaliumpitoisuus on tarpeen luomuviljelyssä.

Mitä soluneste on?

Soluneste on perunan solujen sisäistä nestettä, joka erotetaan mekaanisesti erilleen perunatärkkelyksen valmistusprosessissa. Se sisältää ravinteita, joita peruna on ottanut maasta kasvukauden aikana.


Ravinnearvoista  (kg/kuutiometri)

Kokonaistyppi 3,0
Liukoinen typpi 2,1
Fosfori 0,28
Käyttökelp. fosfori 0,25
Magnesium 0,3
Kalium 3,1


Solunesteen ravinnepitoisuudet  vaihtelevat hieman vuosittain ja kevätlevityksessä soluneste on laimeampaa johtuen sade- ja sulamisvesistä, joita kerääntyy varastoaltaaseen. Solunesteen levitysmäärä on n.30--60 kuutiota hehtaarille. Solunestettä ei saa levittää pohjavesialueilla ja muutenkin sen levitystä koskevat samat asetukset kuin karjanlantaa.

 

Kuva : Solunestettä levitetään.

soluneste

Lisätietoa solunesteestä saat sähköpostitse tästä.