Muista minut
 

 

 Yhteistyössä
emotr.jpg eulippu.jpg

Penkissä

Tuntomerkit: Uuden sadon mukulat ovat alkaneet itää penkissä. Perunan sil­mästä työntyy esiin selvä itu. Pa­him­mil­laan "itu" on muo­dostunut rön­syksi, jonka päähän on ke­hit­ty­nyt uusi pe­­ru­na ? mukulat ovat sel­vässä ketjussa. Itu saattaa myös kasvaa maan pintaan uudeksi lehtiä versovaksi varreksi. Myös silmien ympärille muodostuneet mukulan erilaiset ulokkeet ja kyhmyt ovat oire penkissä itämisestä.

Esiintyminen: Perunan itäminen penkissä on fysiologinen kasvuhäiriö. Se syntyy, kun mukulasadon nopeimman kasvuvaiheen aikana, lähinnä heinäkuussa on poik­keuk­sellisen kuumaa ja kuivaa. Kuivuus ei kuitenkaan yksinään kykene tuottamaan ketjumukulointia, vaan sen käynnistymiseen tarvitaan, että penkin lämpötilan kohoaa yli +24 °C:een. Kuumissa ja kuivissa olois­sa pe­ru­nan kas­vu py­sähtyy; kas­vus­to vaipuu sy­vään kuu­muus?kuivuushor­rokseen. Mu­­ku­la­­sa­dos­sa ei ta­­pahdu lain­kaan lisä­kas­vua, tai kasvu on hy­vin hi­das­ta. Sään viilennyttyä ja kosteuden palauduttua kasvu käynnistyy uudelleen, mutta yhteyttämistuotteet eivät jatkakaan varastoitumista ennen kasvun pysähtymistä syntyneisiin mukuloihin, vaan varsinkin pyöreämukulaisissa lajikkeissa alkaa kehittyä silmistä uusia rönsyjä ja mukuloita. Mukulamuodoltaan pitkänsoikeissa ? pitkissä lajikkeissa ilmiö näkyy ensi sijaisesti silmien ympäristön turpoamisen tuottamana eri asteisena ulokkeisuutena ym. epämuotoisuutena. Oireet ovat sitä voimakkaampia, mitä pidempään penkin lämpötila ylittää +24 °C:n rajan.

Merkitys: Sadossa on kahdessa vaiheessa syntyneitä mukuloita. Aikaisemmin syntyneistä mukuloista yhteyttämistuotteita on siirtynyt uusien itujen ja mukuloiden kasvuun. Tärkkelyskadon seurauksena mukulan malto on lasimainen, ja tärkkelyspitoisuus jää matalaksi. Myös uusien ketjuun syntyneiden mukuloiden tärkkelyspitoisuus on matala, koska niiden kasvuaika jää meillä tavallisesti liian lyhyeksi. Kun nostossa ja lajittelussa ei pysty kunnolla ulkonäön perusteella erottelemaan "lasimukuloita" normaalista sadosta, laatu on väistämättä kirjavaa. Erityisesti perunan kuiva-ainepitoisuus ja sen myötä myös jauhoisuus ja muut sisäisen laadun ominaisuudet saattavat vaihdella voimakkaasti samankin perunaerän sisässä.

Torjunta: kaikki tasaista ja keskeytymätöntä kasvua edistävät viljelytoimet

Samankaltaisia oireita aiheuttavat:

Teksti: Paavo Kuisma, PETLA 2010

Takaisin_etusivulle


Ituja ja ketjumukula Kuraksessa
Kuva: Anne Rahkonen, PETLA


Ituja ja ketjumukula Posmossa
Kuva: Terhi Mäkilä


Ketjumukulointia Serestassa
Kuva: Jukka Kuoppala

Klikkaamalla haluamaasi kuvaa saat siitä suurennuksen uuteen ikkunaan. Lataaminen voi kestää, kuvan tarkkuudesta riippuen, muutamia minuutteja.